ÅRSMÖTE

27/01/2019


Välkommen till BFK’s årsmöte

 

Lördagen den 29/2

kl 14,00- Årsmöte

kl 15,00 Jessica Larnö ”Vägen till en hållbar häst”

Plats: Scandic Plaza

 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete!

• Valberedning tar tacksamt emot förslag till styrelsemedlemmar.

• Förslag önskas valberedningen tillhanda senast 15 februari.

• Styrelsen medlemmar väljs på årsmötet.

 

Lämna ditt förslag till: anders.o.ohedendahl@gmail.com eller marklund.ingrid@gmail.com

Anders Hedendahl – 0706 20 54 60 Ingrid Marklund – 0702 49 81 87