ÅRSMÖTE

27/01/2019


Välkommen till BFK’s årsmöte

 

Lördagen den 29/2

kl 10.00- Årsmöte

kl 11.00 Jessica Larnö ”Vägen till en hållbar häst”

Plats: Scandic Plaza

 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete!

• Valberedning tar tacksamt emot förslag till styrelsemedlemmar.

• Förslag önskas valberedningen tillhanda senast 15 februari. Förslag på kandidater kan även lämnas på årsmötet.

• Styrelsens medlemmar väljs på årsmötet.

 

Nuvarande styrelse och dess status:

Ordförande                                  Birgitta Losman                           valbar

Ledamot                                        Josefina Larsson                         valbar

Ledamot                                        Magnus Johansson                    1 år kvar

Ledamot                                        Lena Ranft                                 1 år kvar

Ledamot                                        Lisa Statham                              1 år kvar

Ledamot                                        Irene Kind                                  valbar

Ledamot                                        Lotta Wallner                            avgår

Suppleant                                     Susanne Kjöllerström                  avgår

Suppleant                                     Annelie Andersson                      avgår

 

 

Lämna ditt förslag till: anders.o.ohedendahl@gmail.com eller marklund.ingrid@gmail.com

Anders Hedendahl – 0706 20 54 60 Ingrid Marklund – 0702 49 81 87